Integrator Systim - Baselinker

Informacje na temat aplikacji

Aplikacja została stworzona w celu przesyłania danych pomiędzy serwisami Baselinker.com oraz Systim.pl.

Aplikacja umożliwia:

 • przesyłanie kategorii, produktów, zamówień oraz faktur razem oraz osobno do serwisu Systim.
 • aktualizacje stanu magazynowego zmapowanych produktów serwisie Baselinker na podstawie ich stanu w Systim.
 • wycofywanie zmian wprowadzonych podczas przesyłania elementów do serwisu Systim.
 • ustawienia danych połączenia z serwisami oraz sprawdzenie ich poprawności.
 • automatyczne wygenerowanie tokenu systim na podstawie danych prowadzonych do ustawień.
 • sprawdzenie poprawności danych do połączenia z serwisami.
 • opcjonalną:
  • inicjalizacje dokumentu stanu magazynowego dla przesyłanych produktów.
  • synchronizacje mapowanych elementów z serwisami podczas przesyłania wszystkich rekordów.
  • aktualizacje stanu magazynowego baselinker podczas przesyłania wszystkich danych.
 • zapis w dzienniku zdarzeń operacji dla:
  • przesyłania elementów
  • wycofywania wprowadzonych zmian przez aplikacje
  • wykonywania aktualizacji stanu magazynowego