FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób można powiązać produkty z BaseLinkera i Systim? Czy jedynym sposobem jest import produktów z BaseLinkera do Systim?

Produkty, zamówienia i faktury przesyłane są z BaseLinker do Systim. Stany magazynowe natomiast mogę się aktualizować z Systim do BaseLinker.

2. Komunikat "Nie udało wygenerować się tokenu Systim, sprawdź poprawność wprowadzonych danych."

Przejdź do zakładki “Ustawienia połączenia” i sprawdź czy wprowadzone dane są prawidłowe.

3. Czy w systemie jest możliwość ustawienia pobierania zamówień poprzez zdefiniowanie zakresu?

Tak, system umożliwia pobieranie zamówień od “Id” lub od “daty”. Przejdź do zakładki “Ustawienia połączeń” w panelu systemu. Wprowadź wartość dla pola “Rozpocznij pobieranie zamówień od ID”, następnie kliknij przycisk “Zapisz zmiany”. Natomiast jeśli chcesz zdefiniować datę, wprowadź wartość w polu “Rozpocznij pobieranie zamówień od daty”, następnie kliknij przycisk “Zapisz zmiany”.

4. Czy w systemie jest możliwość ustawienia pobierania faktur poprzez zdefiniowanie zakresu?

Tak. Przejdź do zakładki “Ustawienia połączeń” w panelu systemu. Wprowadź wartość dla pola “Rozpocznij pobieranie faktur od daty”, następnie kliknij przycisk “Zapisz zmiany”.

5. Migracja wszystkich danych z baselinker do systim. Jak to działa?

Przejdź do zakładki “Migracja danych” -> “Wszystko”. Kliknięcie przycisku “Prześlij wszystkie dane” spowoduje migrację wszystkich możliwych danych(kategorii, produktów, faktur, zamówień) z serwisu Baselinker.com do Systim.pl

6. Próbowałem przesłać wszystkie dane testowo i nie wszystko zostało przesłane. Po kliknięciu przycisku “Prześlij wszystkie dane” system informuje o synchronizacji, ale kolejne informacje nie dochodzą.

Kliknięcie przycisku “Prześlij wszystkie dane” nie wysyła wszystkich danych od razu. Cały proces kolejkuje się i trzeba poczekać na automat, który pobierze dane do synchronizacji.

7. W systemie nie były widoczne wszystkie zamówienia. Rozumiem, że powinno to działać 'na żywo' i zamówienia oraz faktury będą przesyłane na bieżąco?

Wszystko zależy od tego na jakim widoku jesteśmy. System pokazuje te zamówienia, które jeszcze nie zostały zsynchronizowane.

8. Czy jest możliwość wysłania do Systimu tylko wybranych faktur/zamówień?

Nie można wyrywkowo wybierać dokumentów.

9. Czy jest możliwość przejrzeć i porównać w integratorze stany Systim ze stanami Baselinker?

Jeśli chodzi o synchro stanów, to trzeba sprawdzać na bieżąco. Nie mamy widoku, aby można było porównać stan Systim ze stanem Baselinker.

10. W tej chwili ostatnie zamówienie w Państwa systemie możliwe do przesłania jest z dnia wczorajszego. Kiedy kolejne będą synchronizowane?

Proces jest niestety tak zbudowany, że działa w cronie proces, który po kolei bierze każdą domenę i robi synchronizację, także trochę to trwa.

11. Od wczoraj np. nie przeszły też do systimu wszystkie zamówienia np testowe 28576091, pomimo tego, że przeniosły się setki innych. Nie tylko to jedno nie zostało zsynchronizowane z systimem. Chcieliśmy sprawdzić czy stany magazynowe w systimie po zakupie i informacji z baselinkera zmienią się?

Dodane wyrywkowo, to problem może być z tym, że próbowało zapisać w systim dokument i wystąpił błąd. Może być coś nie tak z produktem, itp.

12. Wstępne informacje widzę w BaseLinker, ale jeśli posiadacie więcej informacji o integracji proszę o ich wysłanie, interesuje mnie np. limit dokumentów przez API.

Limitu dokumentów nie ma.

13. Czy możliwa jest jednostronna synchronizacja z BaseLinker do Systim?

Tak. Przejdź do zakładki “Ustawiania połączeń”. Checbox “Aktualizować stan magazynowy produktów w serwisie Baselinker.com na podstawie stanu magazynowego produktów wcześniej przesłanych z niego do serwisu Systim?” musi być odznaczony.

14. Czy mogę generować dokument magazynowy przy przesyłaniu produktów do Systim.pl?

Tak. Aby włączyć takie ustawienie należy przejść do zakładki “Ustawienia połączenia” i zaznaczyć checkbox “Generować dokument magazynowy przy przesyłaniu produktów do Systim.pl”. Wybranie tej opcji pozwala na inicjowanie ilości dla przesyłanych produktów

15. Czy mogę wyłączyć automatyczną synchronizację?

Tak. Przejdź do zakładki “Ustawienia połączenia” i zaznacz checkbox “Wyłącz automatyczną synchronizację”. Jeśli zaznaczysz tę opcję wówczas rekordy nie będą się automatycznie synchronizowały

16. Na jakim etapie przesyła się zamówienie do Systim? W momencie wystawienia faktury?

Zamówienia są wysyłane jak tylko zostaną potwierdzone.

17. Czy mogę widzieć FV (numer i wydruk) w BaseLinker?

Tak, w BaseLinker jest lista faktur z możliwością jej wydrukowania.

18. Czy BaseLinker może automatycznie wysyłać maila z fakturą (faktura z Systim) do Klienta?

BaseLinker posiada automatyczne akcje. Istnieje możliwość ustawienia akcji, która wyśle maila z fakturą do Klienta. Wysłana faktura będzie pochodziła BaseLinker'a, a nie z Systim'u.

19. Utworzyła się PZ na całą ilość magazynową u dostawcy. Czy może robić się PZ na ilość z zamówienia?

Jak zaznaczy się DROPSHIPPING w Sysbase, to do zamówienia wygeneruje się PZ i później WZ.

20. Nie utworzyła się WZ do faktury. Czy WZ może się wystawiać?

WZ nie zostało utworzone, bo prawdopodobnie w Systim nie ma wystarczającej ilości produktów.

21. Czy gdy wystawię fakturę proformę - będzie efekt jak przy zwykłej fakturze? Jest szansa, że wtedy pojawi się zamówienie w Systim?

Sysbase integruje tylko VAT i KOREKTĘ.